136 298 22 / 225 830 22
خدمات

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوانسنجش تراکم استخوان

تراکم استخوان یکی از راه های سنجش سلامت است که با استفاده از آن سختی و درجه محکم بودن استخوان های بدن را تعیین میکنند

سنجش تراکم استخوان

دستگاه سنجش تراکم استخوان BMD

که توسط جدیدترین مدل برند معروف HOLOGIC انجام می شود که محصول کشور آمریکا می باشد و در اندازه گیری دقیق و انجام سریع اسکن در آن بی نظیر است. تلاش شرکت های رقیب برای رسیدن به فناوری و دقت این دستگاه ادامه دارد ولی شرکت HOLOGIC در بخش سنجش تراکم استخوان همواره پیش قدم بوده است. درج دستگاه HOLOGIC در نسخه برخی پزشکان و تاکید این همکاران با انجام تست فقط با این برند نشان از دقت بالای این دستگاه دارد. به دلیل اینکه هر روز دستگاه به طور اتوماتیک خود را کنترل کیفی می کند و بدون کنترل کیفی اجازه انجام هیچ تستی را نمی دهد خطای اندازه گیری پارامتر ها همواره در حد استاندارد های جهانی باقی می ماند.