136 298 22 / 225 830 22
اخبار و مقالات

مرکز تصویربرداری فرمانیه

آنالیز بدن چیست؟

آنالیز بدن چیست؟

نویسنده : مدیر سایت       تاریخ :    19 شهریور 1399   
دسته بندی : رادیولوژی /

آنالیز بدن چیست ؟ آنالیز بدن شامل بررسی و اندازه گیری فرم بدن و میزان اندازه چربی بدن و بافت نرم ماهیچه ای بدن و تناسب آنها در دست‌ها و پاها و ...

ادامه مطلب