آخرین اخبار و مقالات

آنالیز بدن چیست؟

آنالیز بدن چیست ؟ آنالیز بدن شامل بررسی و اندازه گیری فرم بدن و میزان اندازه چربی بدن و بافت نرم ماهیچه ای بدن و تناسب آنها در دست‌ها و پاها و..