آخرین اخبار و مقالات

انواع سونوگرافی و کاربرد های مختلف آن

سونوگرافی یکی از شاخه های پیراپزشکی است که از قسمت های مختلف بدن تصاویر سه بعدی و دیجیتال تهیه می کند...

انواع روش های رادیولوژی

رادیولوژی یکی از شاخه های پیراپزشکی است که از قسمت های مختلف بدن تصاویر سه بعدی و دیجیتال تهیه می کند...

آنالیز بدن چیست؟

آنالیز بدن چیست ؟ آنالیز بدن شامل بررسی و اندازه گیری فرم بدن و میزان اندازه چربی بدن و بافت نرم ماهیچه ای بدن و ...