سنجش تراکم استخوان

تراکم استخوان یکی از راه های سنجش سلامت است که با استفاده از آن سختی و درجه محکم بودن استخوان های بدن را تعیین میکنند

رادیوگرافی جنرال

رادیوگرافی جنرال یا عمومی بوسیله اشعه ایکس انجام میشود اشعه ایکس بجز استخوان از پوست و اجزای داخلی عبور می کند و یک تصویر سیاه وسفیدی از استخوان به ما میدهد

ماموگرافی

ماموگرافی یا تشخیص سرطان سینه به وسیله تابش دوز پایین اشعه ایکس به معاینه سینه میپردازد که مناسب ترین زمان در سن 35 تا 40 سال است

رادیوگرافی کامل دندان

رادیوگرافی دندان همانند استخوان ها برای تصویر برداری از دندان ها از دستگاه رادیوگرافی استفاده می شود. دستگاه رادیوگرافی دندان با دستگاه رادیولوژی دارای تفاوت هایی می باشد